O nas

Poleg številnih drugih bančnih vlagateljev smo tudi navedene družbe na podlagi izrednih ukrepov prenehanja kvalificiranih obveznosti bank, ki jih je Banka Slovenije izrekla šestim slovenskim bankam, utrpele precejšnjo škodo. Navedene družbe smo med večjimi imetniki izbrisanih podrejenih obveznic in delnic bank. Zahtevamo pripravo takšnih zakonskih podlag, ki bodo omogočale učinkovito sodno varstvo in ustvarjanje pogojev za določitev vrednosti odškodnin.

Sava Re, Zavarovalnica Sava, Adriatic Slovenica, Prva, Skupina Prva, Sava pokojninska družba, KBM Infond, Hranilnica LON, KD Skladi (kot posledica pripojitve podsklada Ilirika Modra kombinacija fleksibilni) in Fondi Slloveno – Kosovar i Pensioneve.